Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

Стотици младежи от Благоевград се включиха в отбелязването на Деня на „Натура 2000“

29.05.2024На 28 май Регионалният исторически музей в Благоевград беше домакин на събитие на WWF по случай два важни природозащитни повода – Денят на европейската мрежа от защитени територии „Натура 2000“ и Денят на парковете. Деца и младежи от различни училища изкараха незабравим ден, в който се забавляваха и учеха за опазване на околната среда. Това стана възможно благодарение на игрите и образователните материали, осигурени от организаторите, както и от екипите на много природозащитни институции.

По случай празника на екологичната мрежа „Натура 2000“ в музея гостува изложбата на WWF „Чудесата на природата. От семе до гора“. Чрез своите 28 табла тя представя по увлекателен начин богатия свят на българските гори и лесовъдските грижи за тях, допълнително усложнени от предизвикателствата на климатичните промени. Изложбата, показваща интересни детайли от залесяванията и пъстрия растителен и животински свят у нас, ще гостува в музея до 30 юни.

За образователните дейности допринесоха и представителите на ЮЗДП ДП – Благоевград, РИОСВ – Благоевград, Басейнова дирекция „ЗБР“ – Благоевград, Регионална дирекция по горите – Благоевград, дирекцията на „Национален парк Рила“, дирекцията на  „Природен парк Рилски манастир“ и дирекцията на „Природен парк Витоша“. 

След сутрешна музикална програма, участниците в събитието разгледаха изложбата и тестваха новопридобитите знания в образователна игра, придружена от томбола с награди. Следобедът беше посветен на експертни дискусии и прожекция на любопитни филми, посветени на устойчивото стопанисване на гори.

Над 400 души се включиха в различните събития в рамките на деня. По този начин WWF и неговите партньори от различните природозащитни институции и музея допринесоха за повишаване на осведомеността на широката публика в района на Благоевград относно значението и целите на екологичната мрежата „Натура 2000“, включително и за нуждата от опазване и възстановяване на местообитания.

Участниците в събитието имаха възможността да се запознаят с целите и дейностите по проект LIFE REFOREST, свързани именно с възстановяването на приоритетни за опазване горски местообитания в рамките на европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

Събитието се състоя в рамките на проект „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ – LIFE Reforest (LIFE19 NAT/BG/000986), съфинансиран от EC.