Life ReForest

Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони
LIFE19 NAT/BG/000986

Новини

29.05.2024

Стотици младежи от Благоевград се включиха в отбелязването на Деня на „Натура 2000“

На 28 май Регионалният исторически музей в Благоевград беше домакин на събитие на WWF по случай два важни природозащитни повода – Денят на европейската мрежа от защитени територии „Натура 2000“ и Денят на парковете.

01.08.2023

Възможности за сътрудничество в сферата на опазване на биоразнообразието обсъдиха експерти

На 28.07.2023 г. в офиса на ЮЗДП ДП – Благоевград се състоя работна среща между експерти на Предприятието и колеги от партньорски организации в Гърция и Италия, работещи по изпълнението на проекти, финансирани от Програма LIFE на ЕК.

28.10.2021

Започна събиране на жълъди за производство на фиданки

Проект LIFE REFOREST предвижда възстановяване на 275 ха увредени гори в Югозападна България през следващите три години.

15.07.2021

Експертна помощ за бъдещето планиране в горите на България с оглед на измененията в климата

Сред първите резултати от изпълнението на проект REFOREST е изготвеният експертен анализ за очакваното въздействие на промените в климата върху природозащитния статус...

30.06.2021

Работна група по актуализация на горски политики

През юни 2021 г. в рамките на проект LIFE REFOREST бе сформирана работна група, състояща се от представители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), ЮЗДП и ВВФ България.

05.11.2020

WWF и ЮЗДП ще възстановяват гори в пет зони от екологичната мрежа „Натура 2000“

Експертите от природозащитната организация WWF ще подпомогнат Югозападното държавно предприятие в едно ново интересно предизвикателство.